Hledání projektů

Projekty v OPPA Projekty v CIP Equal Projekty OP VK


základní vyhledávání

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV

Příjemce: Královéhradecký kraj

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052

Částka: 354 898 659,24 Kč

Detail projektu

Služby sociální prevence v Olomouckém kraji

Příjemce: Olomoucký kraj

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057

Částka: 336 620 483,00 Kč

Detail projektu

Nahoru

Manuálu pro publicitu OP LZZ vyplývá pro příjemce podpory povinnost prezentovat svůj projekt na webových stránkách www.esfcr.cz.

Máte zájem o odebírání novinek? Zaregistrujte se