Veřejně prospěšné práce

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00001

Částka: 1 772 350 000,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. květen 2008 až 31. srpen 2011

Popis projektu

Hlavní aktivitou projektu jsou veřejně prospěšné práce. Jedná se o časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejného prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech. Mezi jiné obdobné činnosti patří např. práce osobního asistenta osob se zdravotním postižením, pomocné charitativní práce, sociální, kulturní, pomocné práce ve školách a školských zařízeních, údržbářské práce ve prospěch obcí, státních a obecně prospěšných institucí a občanských sdružení. Doplňkovou aktivitou projektu jsou rekvalifikace, které jsou realizované s ohledem na umístění uchazeče na veřejně prospěšné práce a které jsou pro výkon dané práce nezbytné. Účelem projektu je podpora zaměstnání a zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání z důvodu jejich problémů s pracovním uplatněním. Tyto problémy jsou většinou kumulovány do několika oblastí. Je to zejména žádná nebo nízká úroveň kvalifikace, dlouhodobá nezaměstnanost, vyšší věk, zdravotní omezení apod. Projekt tak umožňuje obnovit a získat pracovní návyky a může taktéž do určité míry fungovat i jako prevence nežádoucích sociálně patologických jevů a napomáhat sociálně nepřizpůsobivým osobám integrovat se do společnosti. Projekt předpokládá podporu formou příspěvku na mzdové náklady při vytváření veřejně prospěšných prací obcemi a zaměstnavateli. Projekt je realizován sekcí politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV, a to především prostřednictvím úřadů práce.

Cíle projektu

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kterým je při zprostředkování práce věnována zvýšená péče. Cílem a hlavním přínosem tohoto projektu je zejména udržení a obnovení základních pracovních návyků uvedené skupiny uchazečů o zaměstnání a jejich motivace k práci prostřednictvím získání finančních prostředků z pracovní činnosti, nikoliv ze sociálních podpor nebo podpor v nezaměstnanosti.

Účastníci/ce projektu

Region

Průběh

Realizace projektu započala již v roce 2008, kdy byly uzavírány první dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Uzavírání dohod kontinuálně pokračovalo i v roce 2009. Dohody uzavírají jednotlivé úřady práce, které postupují v souladu s pravidly ESF a v souladu se zákonem o zaměstnanosti. V rámci veřejně prospěšných prací jsou přitom vykonávány různé činnosti, které splňují charakter veřejné prospěšnosti (úklidové práce v obcích, údržba veřejných budov a komunikací, práce v obecních lesích, charitativní práce, ekologické práce, práce sociálního charakteru, práce kulturního charakteru, práce na veřejných sportovištích atd.).

Výsledky

Do 31.7. 2009 bylo v rámci projektu podpořeno 17 638 osob.

Realizátor projektu

Název: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor implementace programů ESF

IČ: 00551023

Ulice: Na Poříčním právu 1

Město: Praha 2

PSČ: 128 01

Kontaktní osoba

Kontakt: Jiří Bradáč, jiri.bradac@mpsv_cz, tel.: 221 923 356

Související zadávací řízení

Nahoru

Máte zájem o odebírání novinek? Zaregistrujte se

Kalendář akcí

lft 2016  
lft únor rgt
  Po Út St Čt So Ne
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 Seminář pro... (Akce)
17. 02. 2016, 10:00 - 17. 02. 2016, 13:00
18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29