Zpět

Kontakty OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - řídicí orgán OP LZZ

Odbor řízení programů Evropského sociálního fondu
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

tel. sekretariát: 950 195 601
e-mail: esf@mpsv.cz
web: www.esfcr.cz

Řídicí orgán deleguje některé činnosti na zprostředkující subjekty. Mimo MPSV fungují tyto zprostředkující subjekty:

Ministerstvo vnitra ČR – Odbor strukturálních fondů (osf@mvcr.cz)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Odbor koordinace strukturálních fondů (educa@czechinvest.org)