Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Seminář pro žadatele k výzvě č. 132 OPZ (Praha, 25.1.2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k  výzvě č. 132 OPZ  na podporu vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.

 
06. 01. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 (26.1.2017, Brno)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích mimo hl. m. Prahu/v Praze.

 
04. 01. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 (23.1.2017, Praha)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích mimo hl. m. Prahu/v Praze.

 
04. 01. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro žadatele k výzvě č. 132 OPZ (Brno, 11. 1. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 132 OPZ na podporu vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.

 
20. 12. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro příjemce k výzvě č. 055 OPZ (Praha, 10. 1. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 055 OPZ „Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR“.

 
14. 12. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro žadatele k výzvě č. 068 OPZ (Praha, 20. 1. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 068 OPZ „Podpora zaměstnanosti cílových skupin“.

 
13. 12. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 068 OPZ (Olomouc, 17. 1. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 068 OPZ „Podpora zaměstnanosti cílových skupin“.

 
13. 12. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 068 OPZ (Praha, 12. 1. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 068 OPZ „Podpora zaměstnanosti cílových skupin“.

 
13. 12. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro příjemce k výzvám č. 013 a 014 (10.1.2017, Praha)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám na podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol.

 
07. 12. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 013 a 014 (5.1.2017, Olomouc)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám na podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol.

 
05. 12. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro žadatele k výzvě č. 132 OPZ (Praha, 16. 12. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k  výzvě č. 132  OPZ na podporu vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.

 
05. 12. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro příjemce k výzvám č. 061 a 062 (9.1.2017, Praha)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám na podporu projektů zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů.

 
25. 11. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 061 a 062 (4.1.2017, Olomouc)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám na podporu projektů zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů.

 
25. 11. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro žadatele k výzvám č. 050 a 051 OPZ (Praha, 9. 12. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  - adaptabilita a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro  žadatel e k výzvám  č. 050  a  051   OPZ  na  podporu Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů (méně rozvinuté regiony a Praha).  UPOZORŇUJEME, ŽE SE JEDNÁ O POSLEDNÍ SEMINÁŘ K DANÝM VÝZVÁM.

 
24. 11. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Semináře zaměřené na aktuální výzvy OPZ (8. 12. 2016, Brno)

Eurocentrum Brno ve spolupráci s MPSV Vás srdečně zvou na semináře se zaměřením na aktuální výzvy OP Zaměstnanost. Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Eurocentra a MPSV. Vstup je zdarma.

 
23. 11. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Semináře zaměřené na aktuální výzvy OPZ (9. 12. 2016, Jihlava)

Eurocentrum v Jihlavě ve spolupráci s MPSV Vás srdečně zvou na semináře se zaměřením na aktuální výzvy OP Zaměstnanost. Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Eurocentra a MPSV. Vstup je zdarma.

 
22. 11. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Semináře zaměřené na aktuální výzvy OPZ (28. 11. 2016, České Budějovice)

Eurocentrum v Českých Budějovicích ve spolupráci s MPSV Vás srdečně zvou na semináře se zaměřením na aktuální výzvy OP Zaměstnanost. Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Eurocentra a MPSV. Vstup je zdarma.

 
22. 11. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro příjemce k výzvám č. 061 a 062 (Praha, 14. 12. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám na podporu projektů zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů.

 
16. 11. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Semináře k přípravě ZoR/ŽoP projektů ve výzvě č. 31 (Praha, 6. 1. 2017, 9:30 - 16:00)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce si Vás dovoluje pozvat na seminář k přípravě zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu (ZoR/ŽoP) ve výzvě č. 31. 

 
15. 11. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Semináře k přípravě ZoR/ŽoP projektů ve výzvě č. 31 (Praha, 4. 1. 2017, 9:30 - 16:00)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce si Vás dovoluje pozvat na seminář k přípravě zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu (ZoR/ŽoP) ve výzvě č. 31. 

 
15. 11. 2016
 
Určeno pro: příjemce
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 142.