Zpět

Dotace EU a audity

Dotace EU a audity

Seminář je věnovaný nejčastějším pochybením u projektů z EU fondů a jak jim předejít. Účastníci semináře získají přehled o auditním procesu, což jim umožní získat bližší představu, s čím vším se může jejich projekt setkat, čeho se mají případně vyvarovat a mít větší jistotu pro realizaci svého projektu. Seminářem provedou zástupci Auditního orgánu Ministerstva financí, kteří vysvětlí nejčastější auditní pochybení, která se vyskytují v praxi. Podstatná část semináře bude také věnována informacím o auditech v oblasti veřejných zakázek a v oblasti realizace projektu. Dostatečný prostor bude věnován dotazům.

Trvání akce: 28. 6. 2018  09:30  — 28. 6. 2018  13:30 
Místo konání:
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • Město: Brno
  • Ulice: Cejl
  • Číslo popisné: 530/73
  • Další upřesnění: Administrativní a školící středisko Cejl
Organizátor: Eurocentrum Brno
Kapacita: 120
Pravidla účasti:

Kontakt:
 
Vytvořeno: 28. 5. 2018
 
Aktualizováno: 28. 5. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce