Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Metodický den pro MAS k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti (20. 9. 2016, Olomouc)

Metodický den pro MAS k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti (20. 9. 2016, Olomouc)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení projektů CLLD připravuje Metodický den pro Místní akční skupiny k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti. 

Trvání akce: 20. 9. 2016  10:30  — 20. 9. 2016  15:30 
Místo konání:
  • Kraj: Olomoucký
  • Město: Olomouc
  • Ulice: Krajský úřad Olomouc, Jeremenkova 1191/40A
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení projektů CLLD
Kapacita: 50
Program:

Obsahem semináře bude představení aktivit na podporu zaměstnanosti realizovatelných v rámci Výzvy pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, prezentace přístupů k přípravě projektů na podporu zaměstnanosti, včetně konkrétních příkladů z praxe. 

Pravidla účasti:

Z každé MAS se může účastnit pouze 1 osoba. Kapacita zasedací místnosti Karlovo náměstí je 54 účastníků, kapacita zasedací místnosti v Olomouci je 50 účastníků.

Registrace probíhá přes NS MAS. 

Další informace:

 
Vytvořeno: 18. 8. 2016
 
Aktualizováno: 16. 9. 2016
 
Určeno pro: žadatel