Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Minikonference Olomouc - kulatý stůl Rodina

Minikonference Olomouc - kulatý stůl Rodina

Součástí minikonference Dotační příležitosti nejen pro poskytovatele sociálních služeb I., jsou i dva souběžně probíhající kulaté stoly. 

 

POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ:

  1. Na MINIKONFERENCI (dopolední program) se přihlašujte prostřednictvím této stránky.
  2. Po přihlášení na minikonferenci je nutné udělat druhé přihlášení na jeden ze dvou kulatých stolů (odpolední program)

      - na KULATÝ STŮL RODINA se přihlašujte prostřednictvím on-line formuláře na konci této stránky,

      - na kulatý stůl Sociální podnikání se přihlašujte prostřenictvím této stránky.

 

Trvání akce: 12. 10. 2018  12:00  — 12. 10. 2018  13:00 
Místo konání:
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • Město: Olomouc
  • Ulice: Jeremenkova
  • Číslo popisné: 1191/40a
  • Další upřesnění: KÚ Olomouckého kraje, konferenční sál, 2. patro
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 2. 10. 2018  14:30
Program:

Kontakt:
 
Vytvořeno: 17. 9. 2018
 
Aktualizováno: 19. 9. 2018
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 16

Přihlašovaní ukončeno