Zpět

MPSV zve na NGO Market!

MPSV zve na NGO Market!

V prostorách pražského Fora Karlín se 27. dubna uskuteční již 17. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market. Celodenní program je určen zástupcům neziskovek i široké veřejnosti. Přijďte se podívat na stánek MPSV, tradičního partnera celé akce! Nenechte si také ujít náš seminář věnovaný výzvám, které jsou zaměřeny na rovné příležitosti mužů a žen. Vstup je zdarma.

Hlavním letošním tématem je NGO Management – Správa neziskového sektoru. Odborníci vám poradí, jak nejlépe nabírat dobrovolníky, přiblíží pravidla strategického plánování nebo představí nejnovější trendy ve fundraisingu.

U stánku Ministerstva práce a sociálních věcí, označeného logem Operačního programu Zaměstnanost, získáte informace o možnostech podpory z tohoto programu, podrobnosti k aktuálním výzvám a drobné propagační předměty.

Více informací a program veletrhu najdete zde.

KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

KDY: středa 27. 4. 2016 11 - 18 hod

Seminář „Výzvy OP Zaměstnanost pro NNO na prosazování rovných příležitostí“: Místnost 5, 16:30 - 17:30 hod

  • Zástupci MPSV představí aktuální i plánované výzvy OP Zaměstnanost k překládání projektů na rovné příležitosti žen a mužů, ve kterých mohou NNO žádat o podporu.
  • Aktuální výzvy: na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (027 a 028), na pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích (126 a 127), na podporu rovnosti žen a mužů (061 a 062)
  • Krátká anotace zde

Trvání akce: 27. 4. 2016  11:00  — 27. 4. 2016  18:00 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Pernerova
  • Číslo popisné: 676/51
Kapacita: 0
 
Vytvořeno: 14. 4. 2016
 
Aktualizováno: 11. 5. 2016
 
Určeno pro: veřejnost