Zpět

Seminář pro pečující osoby v mikrojeslích - První pomoc a prevence úrazů u dětí od 6 měsíců do 4 let

Seminář pro pečující osoby v mikrojeslích - První pomoc a prevence úrazů u dětí od 6 měsíců do 4 let

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář pro pečující osoby v mikrojeslích „První pomoc a prevence úrazů u dětí od 6 měsíců do 4 let“. Seminář je určený pro příjemce finanční dotace v rámci výzev č. 126, 127, 069 a 070 OPZ zaměřených na podporu péče o nejmenší děti v mikrojeslích. Koná se v rámci bloku 4 vzdělávacích seminářů, je možné se účastnit celého cyklu, ale i jednotlivých seminářů. 

Trvání akce: 28. 11. 2019  09:30  — 28. 11. 2019  15:30 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: seminář se koná v suterénu budovy v místnosti č. S27
Kapacita: 15
Ukončení přihlašování: 21. 11. 2019  23:59
Program:

Máte strach, že ve chvíli, kdy dojde k nějakému úrazu, nebudete vědět, jak správně dítěti poskytnout první pomoc? Kurz je věnovaný problematice úrazů či zdravotních stavů, které se mohou vyskytnout (nejen) u dětí 6 měsíců - 4 roky. Velký důraz je kladen také na předcházení úrazům – prevenci a bezpečné prostředí mikrojeslí.

Přednášející Mgr. Kristýna Schnablová pracuje jako vedoucí lektorka kurzů první pomoci, dále lektoruje rekvalifikační kurzy "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. Opakovaně se účastnila telefonicky asistované neodkladné resuscitace ZZS hl. m. Prahy.

Program semináře:

 • Úvod, zkušenosti účastníků
 • Seznámení s postupem při řešení jakékoli zdravotní události
 • Krok zaměřený na bezpečnost a odhad závažnosti situace
 • Dušení dětí
 • Život zachraňující úkony
  • Přístup k bezvědomému (co dělat, když je dítě v bezvědomí?)
  • Nácvik resuscitace (kdy ji zahájit a jak ji efektivně provést)
 • Nácvikové simulace k upevnění život zachraňujících dovedností v různých případech
 • Úrazové stavy (popáleniny, pády - úrazy hlavy a páteře)
 • Volání na ZZS  - co říct, jaké číslo vytočit, jak popsat místo, kde se zdravotní událost stala, Aplikace Záchranka
 • Bezpečné prostředí + prevence úrazů

Pravidla účasti:

 • Výzva je určena příjemcům ve výzvách 126, 127 a 069, 070 OPZ.
 • Semináře se může účastnit za každou organizaci  1 osoba, v případě volné kapacity je možné po dohodě s organizátorkami semináře přihlásit další osobu.
 • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže.
 • Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

 
Vytvořeno: 20. 9. 2019
 
Aktualizováno: 25. 9. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 0

Kapacita akce byla naplněna. Přihlásit se můžete pouze pokud dojde k navýšení kapacity nebo se někdo odhlásí.