Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář k problematice přímých a nepřímých nákladů pro NNO (Praha, 19. 7. 2016)

Seminář k problematice přímých a nepřímých nákladů pro NNO (Praha, 19. 7. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor podpory projektů ve spolupráci s odborem realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti a odborem realizace programů ESF – sociální začleňování  si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele z řad nestátních neziskových organizací na téma Přímé a nepřímé náklady v projektech OPZ.

Cílem semináře je seznámit potenciální žadatele/žadatele z řad nestátních neziskových organizací s problematikou přímých a nepřímých nákladů v OPZ, s přihlédnutím ke změnám oproti předchozímu programovému období a k nejčastějším dotazům a problematickým okruhům, které byly řešeny v rámci již vyhlášených výzev z prioritní osy 1 a prioritní osy 2. 

Trvání akce: 19. 7. 2016  09:30  — 19. 7. 2016  13:00 
Místo konání:
  • Kraj: Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, místnost „klub“
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor podpory projektů ve spolupráci s odborem realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti a odborem realizace programů ESF – sociální začleňování
Kapacita: 30
Program:

9,30 -   10,30          Obecná část zaměřená na problematiku způsobilých/nezpůsobilých výdajů v OPZ

10,30 - 10,45          Přestávka

10,45 - 12,00          Praktická část zaměřená na shrnutí specifik v oblasti přímých a nepřímých nákladů dle jednotlivých prioritních os/ konkrétních výzev; prezentace nejčastějších dotazů

12,00 – 13,00         Prostor pro dotazy účastníků

Pravidla účasti:

Semináře jsou určeny žadatelům/potenciálním žadatelům z řad nestátních neziskových organizací.
Na seminář se, prosím, přihlašujte prostřednictvím e-mailu na adresu jana.kanakova@mpsv.cz, a to nejpozději do tří pracovních dnů před termínem konání semináře. Do přihlášky, prosím, uveďte vámi vybraný termín semináře, Vaše jméno a organizaci. Vaši účast Vám zpětně elektronicky potvrdíme.

S případnými dotazy se, prosím, obracejte elektronicky na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Další informace:

Na semináři není podáváno občerstvení. 

Další termíny semináře: 

Praha 12. 7. 2016
Praha 26. 7. 2016 

Prezentace:

Prezentace

 
Vytvořeno: 13. 6. 2016
 
Aktualizováno: 12. 7. 2016
 
Určeno pro: žadatel