Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro pečující osoby a zřizovatele v mikrojeslích

Seminář pro pečující osoby a zřizovatele v mikrojeslích

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář „Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz“ určený pro příjemce finanční dotace v rámci výzev č. 126, 127, 69 a 70 OPZ zaměřených na podporu péče o nejmenší děti v mikrojeslích. 

Na semináři jsou vítány především pečující osoby, ale i zřizovatelé mikrojeslí. Seminář se koná v rámci bloku 4 vzdělávacích seminářů, je možné se účastnit celého cyklu, ale i jednotlivých seminářů. Termíny a témata seminářů naleznete na: https://mikrojesle.mpsv.cz/. Pozvánky na další semináře s odkazem na přihlášení vám budou včas zaslány.

Cílem semináře je seznámení se se základními pravidly komunikace s rodiči v mikrojeslích, nacvičíte si jednoduché, ale efektivní reakce, zamyslíte se nad tím, kde máte své hranice a prakticky si vyzkoušíte základní rozhovory, se kterými se denně setkáváte. Dozvíte se praktické zkušenosti a návody osvědčené v praxi. Lektorka Ivana Procházková má dlouholetou praxi v oblasti péče o nejmenší děti.

Trvání akce: 19. 9. 2019  09:30  — 19. 9. 2019  15:30 
Místo konání:
 • Kraj: Jihomoravský kraj
 • Město: Brno
 • Ulice: Štefánikova
 • Číslo popisné: 836/1
 • Další upřesnění: seminář se koná v 1. patře v prostorách organizace Naše děti, o.p.s.
Kapacita: 28
Ukončení přihlašování: 13. 9. 2019  16:00
Program:

 • uvedení do problematiky (jací rodiče jsou a proč)
 • komunikační strategie (jak s rodiči mluvit, aby vztah fungoval)
 • určení si hranic (co pro rodiče můžu udělat a co už nemusím)
 • prevence konfliktů (co můžu ošetřit, aby konflikty vznikaly zřídka)
 • trénink rozhovoru s rodičem

Pravidla účasti:

 • Výzva je určena příjemcům ve výzvách 126, 127 a 69, 70 OPZ.
 • Semináře se může účastnit za každou organizaci 1 osoba, v případě volné kapacity je možné po dohodě s organizátorkami semináře přihlásit další osobu.
 • Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

 
Vytvořeno: 7. 8. 2019
 
Aktualizováno: 14. 8. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 0

Kapacita akce byla naplněna. Přihlásit se můžete pouze pokud dojde k navýšení kapacity nebo se někdo odhlásí.