Zpět

Seminář pro příjemce k výzvám č. 027, 028, 050 a 051 OPZ

Seminář pro příjemce k výzvám č. 027, 028, 050 a 051 OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce před podáním ZoR k výzvám č. 027 a 028 OPZ zaměřeným na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a k výzvám č. 050 a 051 zaměřeným na realizaci genderových auditů u zaměstnavatelů.

Trvání akce: 1. 3. 2018  09:30  — 1. 3. 2018  14:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Na Poříčním Právu
 • Číslo popisné: 376/1
 • Další upřesnění: zasedací místnost „Skleník“
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 28. 2. 2018  12:00
Program:

 • Monitorovací indikátory
 • IS ESF
 • Doporučený způsob evidence podpory
 • Finanční řízení projektu – způsobilé a nezpůsobilé výdaje
 • Veřejné zakázky
 • Veřejná podpora
 • Zpráva o realizaci v ISKP 2014

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen příjemcům ve výzvách č. 027, 028, 050 a 051 OPZ.
 • Z každé organizace se může účastnit pouze 1 osoba.
 • Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • Do kolonky Poznámka prosím uveďte registrační číslo Vašeho projektu.

Další informace:

 • Občerstvení nebude zajištěno.

Kontakt:
 
Vytvořeno: 14. 2. 2018
 
Aktualizováno: 14. 2. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 19

Přihlašovaní ukončeno