Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce k výzvám č. 040, č. 053 a č. 055 – časté chyby II.

Seminář pro příjemce k výzvám č. 040, č. 053 a č. 055 – časté chyby II.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení projektů podpory zaměstnanosti Vás zve na seminář pro příjemcevýzev OPZ č. 040 (Podpora zaměstnanosti cílových skupin), č. 053 (Specifická výzva na vybrané cílové skupiny) a č. 055 (Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR).

Trvání akce: 4. 9. 2017  10:00  — 4. 9. 2017  15:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Karlovo Náměstí
 • Číslo popisné: 1359/1
 • Další upřesnění: zasedací místnosti č. 36
Kapacita: 50
Ukončení přihlašování: 30. 8. 2017  18:00
Program:

Seminář pro příjemce výzev k průběžné administraci projektů bude zaměřen především na:

 • časté chyby při vyplňování ŽOP
 • časté chyby při vyplňování ZOR
 • informace k tématu veřejné podpory a s ní souvisejících formulářů
 • změny v projektech

prezentace ke stažení

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen příjemcům ve výzvách č. 040, č. 053 a č. 055.
 • Z důvodu omezení kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého příjemce) mohou účastnit pouze 2 osoby.
 • Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

 
Vytvořeno: 10. 8. 2017
 
Aktualizováno: 1. 9. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 15

Přihlašovaní ukončeno