Zpět

Seminář pro příjemce k výzvám č. 058 a č. 117 (pravidla realizace projektů)

Seminář pro příjemce k výzvám č. 058 a č. 117 (pravidla realizace projektů)

Cílem tohoto semináře je seznámit příjemce z výzev č. 058 a č. 117 s pravidly realizace projektů a jejich kontextem. Správné pochopení těchto pravidel a veškerých souvislostí je nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu. Příjemcům doporučujeme absolvovat tento seminář společně se seminářem zaměřeným na přípravu zpráv o realizaci a žádosti o platbu.

Trvání akce: 10. 4. 2018  14:00  — 10. 4. 2018  16:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Na Poříčním právu
 • Číslo popisné: 376/1
 • Další upřesnění: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2. patro, „Skleník“
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti, Oddělení projektů veřejné správy II.
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 4. 4. 2018  23:59
Program:

 • Od právního aktu k úspěšnému zahájení projektu, na co si dát pozor
 • Změny projektu, typy a pravidla
 • Finanční část
  • Ex ante financování
  • Ne/způsobilé výdaje
  • Vymezení přímých a nepřímých nákladů
 • Další zdroje informací

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen příjemcům výzev č. 058 a 117.
 • Z důvodu omezení kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého příjemce) mohou účastnit pouze 2 osoby.
 • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

 • Na semináři nebude zajištěno občerstvení.
 • Termíny všech pořádaných seminářů nalezntete na stránce výzvy.

Kontakt:
 
Vytvořeno: 22. 3. 2018
 
Aktualizováno: 22. 3. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 16

Přihlašovaní ukončeno