Zpět

Seminář pro příjemce k výzvám č. 058 a č. 117 (příprava ZoR/ŽoP)

Seminář pro příjemce k výzvám č. 058 a č. 117 (příprava ZoR/ŽoP)

Cílem tohoto semináře je poskytnout příjemcům z výzev č. 058 a č. 117 informace nezbytné k úspěšnému vypracování zpráv o realizaci a žádostí o platbu. Příjemcům doporučujeme absolvovat tento seminář společně se seminářem zaměřeným na pravidla realizace projektů.

Trvání akce: 10. 4. 2018  09:00  — 10. 4. 2018  14:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Na Poříčním právu
 • Číslo popisné: 376/1
 • Další upřesnění: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2. patro, „Skleník“
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti, Oddělení projektů veřejné správy II.
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 4. 4. 2018  23:59
Program:

 • Zpráva o realizaci
  • Základní informace
  • Indikátory
  • Informační a komunikační opatření
 • Veřejné zakázky
 • Žádost o platbu
  • Osobní náklady
  • Pracovní výkazy
  • Přímá podpora
  • Žádost o platbu v IS KP14+

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen příjemcům výzev č. 058 a 117.
 • Z důvodu omezení kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého příjemce) mohou účastnit pouze 2 osoby.
 • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

 • Na semináři nebude zajištěno občerstvení.
 • Termíny všech pořádaných seminářů nalezntete na stránce výzvy.

Kontakt:
 
Vytvořeno: 22. 3. 2018
 
Aktualizováno: 22. 3. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 20

Přihlašovaní ukončeno