Zpět

Seminář pro příjemce k výzvám č. 080 a č. 118 (příprava ZoR/ŽoP)

Seminář pro příjemce k výzvám č. 080 a č. 118 (příprava ZoR/ŽoP)

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 080 - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) a výzvě č. 118 – Výzva pro územní samosprávné celky – hl.m.Praha.

Cílem semináře je poskytnout příjemcům z výzev 080 a 118 informace nezbytné k úspěšnému vypracování Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu. Příjemcům doporučujeme absolvovat tento seminář společně se seminářem zaměřeným na pravidla realizace projektů.

Trvání akce: 21. 5. 2019  10:00  — 21. 5. 2019  14:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Jungmannova
 • Číslo popisné: 745/24
 • Další upřesnění: Evropský dům
Organizátor: MPSV, odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti
Kapacita: 45
Ukončení přihlašování: 16. 5. 2019  23:59
Program:

 • Zpráva o realizaci
  • Základní informace
  • Indikátory
  • Informační a komunikační opatření
 • Veřejné zakázky
 • Žádost o platbu
  • Osobní náklady
  • Pracovní výkazy
  • Přímá podpora
  • Žádost o platbu v IS KP14+

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen pouze pro příjemce z výzev č. 080 a č. 118.
 • Z důvodu omezení kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého příjemce) mohou účastnit 2 osoby.
 • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

 • Na semináři nebude zajištěno občerstvení.

Kontakt:
 
Vytvořeno: 22. 3. 2019
 
Aktualizováno: 22. 3. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 10

Přihlašovaní ukončeno