Zpět

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 OPZ IX.

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 OPZ IX.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář určený pro příjemce finanční dotace k výzvám č. 126 a č. 127 OPZ na Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu/v Praze).

Trvání akce: 23. 11. 2017  09:30  — 23. 11. 2017  15:30 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Kartouzská
  • Číslo popisné: 200/4
  • Další upřesnění: místnost S 27
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 16. 11. 2017  23:59
Program:

Seminář je zaměřen na „enviromentální výchovu“ dětí v mikrojeslích. Vztah k přírodě zejména městské děti nezískávají úplně snadno. Vedení k úctě a ohleduplnosti k přírodě by mělo být nedílnou součástí výchovy již od raného dětství. Na semináři si povíme, jak nabízet dětem aktivity, které podpoří jejich rozvoj, zprostředkují jim mnoho smyslových vjemů, dají jim ochutnat, cítit, slyšet, vidět, ohmatat, možnost vyzkoušet si nejrůznější způsoby zkoumání našeho světa, vše s cílem podpořit jejich přirozenou zvědavost a lásku k přírodě.

Vítáni jsou především pečující osoby, ale i zřizovatelé mikrojeslí.

Pravidla účasti:

  • Výzva je určena příjemcům ve výzvách 126 a 127 OPZ.
  • Semináře se může účastnit za každou organizaci  1 osoba, v případě volné kapacity je možné po dohodě s organizátorkami semináře vzít další osobu.
  • Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

 
Vytvořeno: 23. 10. 2017
 
Aktualizováno: 23. 10. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 17

Přihlašovaní ukončeno