Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 OPZ VIII.

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 OPZ VIII.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář určený pro příjemce finanční dotace k výzvám č. 126 a č. 127 OPZ na Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu/v Praze).

Trvání akce: 31. 10. 2017  10:00  — 31. 10. 2017  16:00 
Místo konání:
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • Město: Brno
  • Ulice: Žerotínovo Náměstí
  • Číslo popisné: 449/3
  • Další upřesnění: Krajský úřad Jihomoravského kraje, místnost 037
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 24. 10. 2017  12:00
Program:

Seminář s názvem „Dívce kočárek a chlapci stavebnici?“ se věnuje genderově-citlivé výchově. Jedná se o teoreticko-prožitkový vstup do tématu genderu a genderových stereotypů pro pečující osoby s malými dětmi. Jak reagovat na chování dětí, aniž bychom podporovali stereotypy vůči ženám a mužům? Jak děti motivovat? Jak pracovat s jazykem? Existují pohádky, které nám v tom mohou pomoci? Vítaní jsou především pečující osoby, ale i zřizovatelé mikrojeslí.

Pravidla účasti:

  • Výzva je určena příjemcům ve výzvách 126 a 127 OPZ.
  • Semináře se může účastnit za každou organizaci  1 osoba, v případě volné kapacity je možné po dohodě s organizátorkami semináře vzít další osobu.
  • Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

 
Vytvořeno: 13. 9. 2017
 
Aktualizováno: 13. 9. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 21

Přihlašovaní ukončeno