Zpět

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 V.

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 V.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář určený pro příjemce finanční dotace k výzvám č. 126 a č. 127 OPZ na Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu/v Praze).

Trvání akce: 5. 9. 2017  09:00  — 5. 9. 2017  15:00 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Magdalény Rettigové
  • Číslo popisné: 47/4
  • Další upřesnění: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 28. 8. 2017  12:00
Program:

Seminář se věnuje tématu vhodných aktivit pro děti v mikrojeslích, jak je nejlépe přizpůsobit věkovému rozmezí ve skupině  dětí od 6 měsíců do 4 let, proto zveme  především pečující osoby, které pracují v mikrojeslích. Vítaní jsou i zřizovatelé a zřizovatelky mikrojeslí. Na tato témata pohovoří nejlepší české odbornice s bohatými praktickými zkušenostmi v oblasti výchovy a péče o nejmenší děti, které svoje vystoupení budou koncipovat tak, aby Vám co nejlépe pomohly sladit výchovné aktivity v mikrojeslích.  

Pravidla účasti:

  • Výzva je určena příjemcům ve výzvách 126 a 127 OPZ.
  • Semináře se může účastnit za každou organizaci 1 osoba, v případě volné kapacity je možné po dohodě s organizátorkami semináře vzít další osobu. 
  • Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

 
Vytvořeno: 24. 7. 2017
 
Aktualizováno: 24. 7. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 13

Přihlašovaní ukončeno