Zpět

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 VI.

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 VI.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář určený pro příjemce finanční dotace k výzvám č. 126 a č. 127 OPZ na Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu/v Praze).

Trvání akce: 6. 9. 2017  10:00  — 6. 9. 2017  16:00 
Místo konání:
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • Město: Brno
  • Ulice: Žerotínovo Náměstí
  • Číslo popisné: 449/3
  • Další upřesnění: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 28. 8. 2017  12:00
Program:

Seminář je pořádán v rámci odborné podpory příjemců. Jedná se o náhradní seminář, který byl původně plánován dne 19. 4. 2017. Téma semináře bude věnováno „Konceptu výchovy a péče o nejmenší děti, plánu péče a výchovy, standardům kvality, adaptaci dětí v předškolním věku“.  Zveme především pečující osoby v  mikrojeslích, vítaní jsou  také zřizovatelé a zřizovatelky mikrojeslí. Na tato témata pohovoří nejlepší české odbornice s bohatými praktickými zkušenostmi v oblasti výchovy a péče o nejmenší děti, které svoje vystoupení budou koncipovat tak, aby Vám co nejlépe pomohly v počátečních měsících provozu mikrojeslí.  

Pravidla účasti:

  • Výzva je určena příjemcům ve výzvách 126 a 127 OPZ.
  • Semináře se může účastnit za každou organizaci  1 osoba, v případě volné kapacity je možné po dohodě s organizátorkami semináře vzít další osobu. 
  • Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

 
Vytvořeno: 24. 7. 2017
 
Aktualizováno: 24. 7. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 14

Přihlašovaní ukončeno