Zpět

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář určený pro příjemce finanční dotace k výzvám č. 126 a č. 127 OPZ na Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu/v Praze).

Pořádaný seminář je zaměřen na „emoční inteligenci dětí“. Spojení emoční inteligence se dnes objevuje prakticky ve všech odvětvích našich životů. Výzkumy prokazují, že štěstí člověka v životě ovlivňuje EQ z podstatně větší části než IQ. Pečující osoby v mikrojeslích patří dozajista mezi základní osoby, se kterými se dítě v batolecím věku setkává, pokud do takového zařízení chodí. Je tedy velmi důležité, aby pečující osoby věděly základní milníky ve vývoji emoční inteligence dětí. Znalost a pochopení některých principů může pečující osobě pomoci v komunikaci s dítětem, v navázání vztahu s ním a vede také k větší trpělivosti a klidu. EQ se rodí ve velmi raném věku a rodí se postupně. Je velmi ovlivněno právě okolím.

Trvání akce: 15. 11. 2018  09:30  — 15. 11. 2018  15:30 
Místo konání:
 • Kraj: Jihomoravský kraj
 • Město: Brno
 • Ulice: Žerotínovo náměstí
 • Číslo popisné: 449/3
 • Další upřesnění: místnost 037
Organizátor: MPSV - odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 8. 11. 2018  23:59
Program:

 1. Emoce a kde se rodí
 2. Emočně inteligentní dítě? Opravdu existuje?
 3. Jaké reakce dětí jsou přirozené, i když  pro okolí ne vždy příjemné a s jakými opravdu pracovat
 4. Zvládání emočně náročných situací během dne (pláč, vztek, smutek, stydlivost, veselí)
 5. Pečující osoba a její prožívání
 6. Jak se naladit na dítě
 7. Adaptační doba, postupné zvykání si
 8. Dotazy a diskuze

 

Pravidla účasti:

 • Výzva je určena příjemcům ve výzvách 126 a 127 OPZ.
 • Semináře se může účastnit za každou organizaci  1 osoba, v případě volné kapacity je možné po dohodě s organizátorkami semináře vzít další osobu.
 • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže, a to do 8. 11. 2018 do 23:59.  Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

Na semináři jsou vítáni především pečující osoby, ale i zřizovatelé mikrojeslí.

 
Vytvořeno: 30. 8. 2018
 
Aktualizováno: 30. 8. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 12

Přihlašovaní ukončeno