Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě č. 058

Seminář pro příjemce k výzvě č. 058

Cílem tohoto semináře je seznámit příjemce se pravidly OPZ a poskytnout jim informace nezbytné k úspěšnému vypracování zpráv o realizaci a žádostí o platbu.

Trvání akce: 19. 4. 2018  09:00  — 19. 4. 2018  15:30 
Místo konání:
 • Kraj: Jihomoravský kraj
 • Město: Brno
 • Ulice: Žerotínovo náměstí
 • Číslo popisné: 449/3
 • Další upřesnění: KÚ JMK, učebna č. 240
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti, Oddělení projektů veřejné správy II.
Kapacita: 45
Ukončení přihlašování: 13. 4. 2018  23:59
Program:

 • Zpráva o realizaci
  • Základní informace
  • Změny projektu, typy a pravidla
  • Indikátory
  • Informační a komunikační opatření
 • Veřejné zakázky
 • Žádost o platbu
  • Osobní náklady
  • Pracovní výkazy
  • Přímá podpora
  • Vymezení přímých a nepřímých nákladů
  • Ex ante financování
  • Žádost o platbu v IS KP14+

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen příjemcům výzev č. 058 a 117.
 • Z důvodu omezení kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého příjemce) mohou účastnit pouze 2 osoby.
 • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

 • Bude zajištěna káva, voda a čaj.
 • Termíny všech pořádaných seminářů nalezntete na stránce výzvy.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
Odkaz na související kluby fóra:
 
Vytvořeno: 22. 3. 2018
 
Aktualizováno: 23. 3. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 30

Přihlašovaní ukončeno