Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě č. 041 OPZ (Praha, 3. 11. 2016)

Seminář pro příjemce k výzvě č. 041 OPZ (Praha, 3. 11. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor realizace programů  ESF - sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 041 OPZ „Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí“.

Trvání akce: 3. 11. 2016  10:00  — 3. 11. 2016  14:00 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Kartouzská 4, budova MPSV, zasedací místnost „S27“ v suterénu
Kapacita: 40
Program:

  • Podmínky a pravidla realizace projektů

  • Zprávy o realizaci projektu

Pravidla účasti:

  • Registrace byla ukončena 1. 11. 2016 v 12:00.
  • Za jeden projekt se může účastnit pouze 1 osoba.
  • Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

  • Na semináři nebudou k dispozici materiály v tištěné podobě. K dispozici jsou ke stažení:
  • Během semináře nebude poskytnuto občerstvení. V místě konání semináře jsou k dispozici automaty s nápoji a drobným občerstvením. 

 
Vytvořeno: 12. 10. 2016
 
Aktualizováno: 1. 11. 2016
 
Určeno pro: příjemce