Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě č. 052 TYP II (1. termín)

Seminář pro příjemce k výzvě č. 052 TYP II (1. termín)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 03_16_052 OPZ – Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva.

Trvání akce: 6. 9. 2017  12:00  — 6. 9. 2017  14:00 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Kartouzská
  • Číslo popisné: 200/4
  • Další upřesnění: budova MPSV, suterén, zasedací místnost „S27“
Kapacita: 40
Program:

Seminář bude zaměřen na postupy vyplňování Zprávy o realizaci (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP) v IS KP14+. Účelem semináře je poskytnout příjemcům návod, jak zpracovat vše potřebné pro předkládání zpráv o realizaci a žádosti o platbu. 

Pravidla účasti:

  • Seminář je určen pouze příjemcům ve výzvě č. 052 OPZ, nikoliv pro pracovníkům poradenských agentur.
  • Registrujte se  prostřednictvím e-mailu michal.merhaut@mpsv.cz, a to do pátku 1. 9. 2017. Do předmětu e-mailu, prosíme, uveďte „Seminář pro příjemce 6. 9. 2017“ a registrační číslo vašeho projektu.
  • Z každé organizace se mohou účastnit pouze 2 osoby.
  • V případě malého počtu zájemců bude termín zrušen a dosud přihlášeným bude toto oznámeno na e-mailovou kontaktní adresu.

Další informace:

  • Občerstvení nebude zajištěno.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 10. 8. 2017
 
Aktualizováno: 6. 2. 2018
 
Určeno pro: Příjemce