Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě č. 052, TYP I (4. termín)

Seminář pro příjemce k výzvě č. 052, TYP I (4. termín)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 03_16_052 OPZ – Podpora sociálního začleňování v SVL 3. Výzva, TYP I.

Trvání akce: 1. 3. 2018  10:00  — 1. 3. 2018  11:00 
Místo konání:
 • Kraj: Jihomoravský kraj kraj
 • Město: Brno
 • Ulice: Koliště
 • Číslo popisné: 839/19
 • Další upřesnění: Zasedací místnost ve 4.patře (od výtahu doleva).
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 25. 2. 2018  23:59
Program:

Seminář bude zaměřen na přípravu a podmínky uzavření právního aktu a na podmínky realizace projektu. Účelem semináře je seznámit příjemce s podmínkami a pravidly OPZ stanovenými pro realizaci projektu. 

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen příjemcům ve výzvě č. 03_16_052 OPZ, nikoliv pracovníkům poradenských agentur.
 • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • Do předmětu prosíme uveďte registrační číslo Vašeho projektu.
 • Z každé organizace se mohou účastnit pouze 2 osoby (další registrace budou rušeny).

Další informace:

 • Občerstvení nebude zajištěno.
 • V případě malého počtu zájemců bude termín zrušen a dosud přihlášeným bude toto oznámeno na e-mailovou kontaktní adresu.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 6. 2. 2018
 
Aktualizováno: 6. 2. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 14

Přihlašovaní ukončeno