Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě č. 053 OPZ (Praha, 18. 4. 2017)

Seminář pro příjemce k výzvě č. 053 OPZ (Praha, 18. 4. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 053 OPZ „Podpora zaměstnanosti cílových skupin“.

Trvání akce: 18. 4. 2017  09:30  — 18. 4. 2017  15:30 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: budova MPSV, (místnost č. S27, suterén)
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 15. 4. 2017  23:59
Program:

 • Podmínky vyplývající z právního aktu (změny v projektech, mzdové příspěvky,…)
 • Předkládání zpráv o realizaci projektu (ZoR)
 • Předkládání žádostí o platbu (ŽoP)
 • Zadávání zakázek

Pravidla účasti:

 • Z každé organizace se mohou účastnit pouze 2 osoby.
 • Závaznou registraci je možno provést prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • V případě, že se zaregistrujete, ale nebudete se moci semináře účastnit, odhlaste se pomocí odkazu v potvrzovacím e-mailu nebo na stránce semináře. 
 • V rámci semináře nebude zajištěno občerstvení.
 • V rámci semináře nebudou k dispozici materiály v tištěné podobě. Před konáním semináře budou zveřejněny na stránce výzvy č. 053.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 27. 2. 2017
 
Aktualizováno: 8. 3. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 4

Přihlašovaní ukončeno