Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě č. 055 OPZ (Praha, 10. 1. 2017)

Seminář pro příjemce k výzvě č. 055 OPZ (Praha, 10. 1. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 055 OPZ „Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR“.

Trvání akce: 10. 1. 2017  10:00  — 10. 1. 2017  15:30 
Místo konání:
 • Kraj: Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: budova MPSV, Kartouzská 4, (místnost č. S27, suterén)
Kapacita: 0
Program:

 • Podmínky vyplývající z právního aktu (změny v projektech, mzdové příspěvky,…)
 • Předkládání zpráv o realizaci projektu (ZoR)
 • Předkládání žádostí o platbu (ŽoP)
 • Zadávání zakázek

Pravidla účasti:

 • Za každý pakt/ projekt se mohou účastnit maximálně 3 osoby.
 • Registrace je možná do 20. 12. 2016 na adrese katerina.zakova@mpsv.cz.
 • Do předmětu zprávy uveďte „SEMINÁŘ – výzva 55“, do textu uveďte:
  • jméno přihlášené osoby
  • název organizace a regionálního paktu zaměstnanosti, za který se registruje
  • e-mail účastníka
 • Přijetí přihlášky na seminář vám bude zpětně potvrzeno e-mailem

 

 • V rámci semináře nebudou k dispozici materiály v tištěné podobě. Před konáním semináře budou přihlášeným účastníkům poskytnuty elektronicky. Materiály budou též zveřejněny na stránce výzvy č. 055. 

 
Vytvořeno: 14. 12. 2016
 
Aktualizováno: 14. 12. 2016
 
Určeno pro: příjemce