Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě č. 059

Seminář pro příjemce k výzvě č. 059

Dovolujeme si vás pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 059 OPZ "Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže".

Trvání akce: 10. 6. 2019  10:00  — 10. 6. 2019  15:30 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: zasedací místnost S27
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 6. 6. 2019  12:00
Program:

Předběžný program :

 • problematika zadávacích řízení a výběru zahraničního dodavatele stáží
 • problematika evaluace a sledování pokroku cílové skupiny
 • nábor cílové skupiny do projektu
 • informace k administraci projektu

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen pro příjemce ve výzvě č. 059, tzn. žadatele, jejichž projekt byl doporučen k financování.
 • Z každé organizace se mohou účastnit max. 2 účastníci.
 • Přihlašovat se lze prostřednictvím formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

 • Další informace k semináři budou upřesněny.

Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 30. 4. 2019
 
Aktualizováno: 15. 5. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 21

Přihlašovaní ukončeno