Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě č. 066 - zpráva o realizaci projektu

Seminář pro příjemce k výzvě č. 066 - zpráva o realizaci projektu

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 066 OPZ zaměřené na podporu procesu transformace pobytových služeb a podporu služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.

Trvání akce: 25. 1. 2018  12:00  — 25. 1. 2018  15:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: budova MPSV, zasedací místnost č. 318
Kapacita: 20
Ukončení přihlašování: 23. 1. 2018  12:00
Program:

 • Zpráva o realizaci
 • Indikátory
 • Vizuální identita OPZ, informování
 • Veřejné zakázky
 • Pracovní výkaz
 • Žádost o platbu
 • Kontroly
 • Dotazy

Pravidla účasti:

 • Registrovat se lze prostřednictvím formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • Za jednu organizaci se mohou účastnit maximálně 2 osoby. 

Další informace:

 • V rámci školení nebudou k dispozici materiály v tištěné podobě. Před konáním semináře budou zveřejněny na stránce výzvy č. 066.  
 • V rámci školení nebude poskytnuto občerstvení a budou pouze kratší pauzy dle aktuální potřeby. V místě konání semináře jsou k dispozici automaty s nápoji a drobným občerstvením.

 
Vytvořeno: 3. 1. 2018
 
Aktualizováno: 3. 1. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 9

Přihlašovaní ukončeno