Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě č. 080

Seminář pro příjemce k výzvě č. 080

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti pro oblast podpory 4 Efektivní veřejná správa si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 080 - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).

Trvání akce: 3. 4. 2019  10:00  — 3. 4. 2019  16:00 
Místo konání:
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • Město: Brno
  • Ulice: Žerotínovo náměstí
  • Číslo popisné: 449/3
  • Další upřesnění: Krajský úřad Jihomoravského kraje (učebna č. 240)
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 1. 4. 2019  23:59
Program:

Mezi probíranými tématy bude např. změny projektu, indikátory, informační a komunikační opatření, veřejné zakázky, Zpráva o realizaci, Žádost o platbu (přímá podpora, osobní náklady, vymezení přímých a nepřímých nákladů, apod.).

Dostatečný prostor bude věnován dotazům příjemců.

Pravidla účasti:

  • Seminář je určen pouze pro příjemce ve výzvě č. 080.
  • Z důvodu omezení kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého příjemce) mohou účastnit 2 osoby.
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

 

Další informace:

Na semináři nebude zajištěno občerstvení.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 22. 3. 2019
 
Aktualizováno: 11. 4. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 22

Přihlašovaní ukončeno