Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě č. 110 II.

Seminář pro příjemce k výzvě č. 110 II.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 110 Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!

Trvání akce: 23. 7. 2019  10:00  — 23. 7. 2019  14:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Karlovo náměstí
 • Číslo popisné: 1359/1
 • Další upřesnění: zasedací místnost č. 36
Kapacita: 60
Ukončení přihlašování: 21. 7. 2019  22:00
Program:

Registrace účastníků je možná od 9:30.

 • Přidělování veřejné podpory zapojeným subjektům
 • Vybraná pravidla ze Specifické části pravidel pro jednotkové projekty
 • Dokladování dosažených jednotek
 • prezentace ke stažení

Pravidla účasti:

 • Přihlašujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • Za jednoho příjemce dotace výzvy č. 110 je možné přihlásit pouze 1 osobu.
 • Při přihlášení je nutné uvést do poznámky registrační číslo projektu.

Další informace:

 • Na semináři nebude zajištěno občerstvení. 

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 25. 6. 2019
 
Aktualizováno: 25. 7. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 31

Přihlašovaní ukončeno