Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě č. 126 OPZ - ZMĚNA PROGRAMU

Seminář pro příjemce k výzvě č. 126 OPZ - ZMĚNA PROGRAMU

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 126 OPZ na Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu).

Trvání akce: 19. 6. 2017  10:00  — 19. 6. 2017  16:00 
Místo konání:
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • Město: Brno
  • Ulice: Žerotínovo náměstí
  • Číslo popisné: 449/3
  • Další upřesnění: Krajský úřad Jihomoravského kraje, místnost č. 037
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 9. 6. 2017  12:00
Program:

ZMĚNA PROGRAMU

Seminář je pořádán ve spolupráci s řídícím orgánem. Povedou ho Mgr. Barbora Černá a Ing. Hana Truncová z Oddělení projektů, které se budou věnovat především postupům při vypracování Zprávy o realizaci. Přítomny budou i odborné garantky projektu „Mikrojesle“. Proto se v následné diskusi se budeme moci věnovat i tématům odborné povahy. Velmi doporučujeme všem zřizovatelům, aby se tohoto semináře zúčastnili. Další seminář kolegyně z Oddělení projektů plánují až v příštím roce.

Pravidla účasti:

  • Výzva je určena příjemcům ve výzvě 126 OPZ.
  • Z důvodu velkého zájmu o seminář se z každé organizace může účastnit pouze 1 osoba. (Máte-li zájem o více míst, prosím kontaktujte nás a v případě volného místa Vás budeme informovat).
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Kontakt:
 
Vytvořeno: 25. 4. 2017
 
Aktualizováno: 12. 5. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 4

Přihlašovaní ukončeno