Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě OPZ č. 089 - pravidla realizace projektů

Seminář pro příjemce k výzvě OPZ č. 089 - pravidla realizace projektů

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě OPZ č. 089 "Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci" na téma pravidla realizace projektů.

Trvání akce: 24. 9. 2019  10:00  — 24. 9. 2019  11:30 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: zasedací místnost č. 318
Kapacita: 25
Ukončení přihlašování: 20. 9. 2019  12:00
Program:

 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Změny v projektu
 • Zdroje informací
 • Zálohová platba
 • Finanční část – ne/způsobilé výdaje, PN/NN
 • Dotazy

PREZENTACE KE STAŽENÍ

Pravidla účasti:

 • Registrovat se lze prostřednictvím on-line formuláře níže.
 • Za jednu organizaci se mohou účastnit maximálně 3 osoby.
 • Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

 • V rámci školení nebudou k dispozici materiály v tištěné podobě. Před konáním semináře budou zveřejněny na www.esfcr.cz.  
 • V rámci školení nebude poskytnuto občerstvení a budou pouze kratší pauzy dle aktuální potřeby. V místě konání semináře jsou k dispozici automaty s nápoji a drobným občerstvením.

 
Vytvořeno: 14. 8. 2019
 
Aktualizováno: 13. 9. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 23

Přihlašovaní ukončeno