Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě OPZ č. 108

Seminář pro příjemce k výzvě OPZ č. 108

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF  – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě OPZ č. 03_19_108 OPZ Podpora programu Housing First (Bydlení především)  na téma pravidla realizace projektů.

Trvání akce: 12. 9. 2019  10:00  — 12. 9. 2019  15:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Na Poříčním právu
 • Číslo popisné: 376/1
 • Další upřesnění: budova MPSV, místnost KLUB
Program:

 • Realizace Housing First (zkušenosti, spolupráce, evaluace)
 • Pravidla
 • Podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Zpráva o realizaci projektu a žádost o platbu
 • Změny v projektu
 • Finanční část
 • Publicita
 • Dotazy

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen pro příjemce ve výzvě č. 03_19_108 OPZ Podpora programu Housing First (Bydlení především).
 • Svou účast prosím potvrzujte na e-mailovou adresu: martina.lustykova@mpsv.cz, nejpozději do 5. 9. 2019. Za jednu organizaci se mohou účastnit maximálně 2 osoby.

 

Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 30. 8. 2019
 
Aktualizováno: 30. 8. 2019
 
Určeno pro: Příjemce