Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 - ZRUŠEN

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 - ZRUŠEN

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 047, která vytváří rámec a podmínky pro výzvy MAS a návazné projekty.

Trvání akce: 15. 4. 2020  09:30  — 15. 4. 2020  14:30 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Kartouzská
  • Číslo popisné: 200/4
  • Další upřesnění: budova MPSV, zasedací místnost č. S27
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 12. 4. 2020  23:59
Program:

Seminář bude v první části zaměřen především na seznámení s podmínkami a pravidly OPZ stanovenými pro realizaci projektů, konkrétně na náležitosti a povinnosti vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace, zprávy o realizaci projektů a žádosti o platby, povinnou publicitu, plány aktivit, způsobilé, resp. nezpůsobilé výdaje a žádosti o změny projektu. V druhé části pak zejména na postupy vyplňování Zprávy o realizaci (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP) v IS KP14+.

Doporučujeme Vám si s sebou přinést Pokyny pro vyplnění ZoR a ŽoP v IS KP14+, viz  https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz a Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů, viz https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob.

Vzhledem k tomu, že se budou obsahově obě části semináře prolínat, není možné se přihlásit pouze na jednu část semináře.

Pravidla účasti:

  • Seminář je určen pouze pro příjemce ve výzvách MAS a zástupce těchto MAS. Z kapacitních důvodů je opakovaná účast na semináři možná pouze po předchozí domluvě.
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

Vzhledem ke krizovým opatřením byl seminář zrušen.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 11. 12. 2019
 
Aktualizováno: 14. 4. 2020
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 10

Přihlašovaní ukončeno