Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 V.

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 V.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 047, která vytváří rámec a podmínky pro výzvy MAS a návazné projekty.

Trvání akce: 27. 11. 2017  09:30  — 27. 11. 2017  13:30 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Kartouzská
  • Číslo popisné: 200/4
  • Další upřesnění: budova MPSV, zasedací místnost č. S27
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 20. 11. 2017
Program:

ŘO OPZ nabízí dva typy seminářů pro příjemce. Tento seminář bude zaměřen především na seznámení s podmínkami a pravidly OPZ stanovenými pro realizaci projektů, konkrétně na náležitosti a povinnosti vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace, zprávy o realizaci projektů a žádosti o platby, povinnou publicitu, plány aktivit, způsobilé, resp. nezpůsobilé výdaje a žádosti o změny projektu.

Pravidla účasti:

  • Seminář je určen pouze pro příjemce ve výzvách MAS a zástupce těchto MAS.
  • Registrujte se  prostřednictvím e-mailu: Zuzana.Trojanova@mpsv.cz (Zuzana Trojanová).
  • Do předmětu e-mailu, prosíme, uveďte „Seminář pro příjemce 27. 11. 2017“ a registrační číslo vašeho projektu, případně název MAS.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 6. 11. 2017
 
Aktualizováno: 14. 11. 2017
 
Určeno pro: Příjemce