Zpět

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 VII. – Pravidla OPZ

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 VII. – Pravidla OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 047, která vytváří rámec a podmínky pro výzvy MAS a návazné projekty.

Trvání akce: 3. 5. 2018  09:30  — 3. 5. 2018  13:00 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Kartouzská
  • Číslo popisné: 200/4
  • Další upřesnění: budova MPSV, zasedací místnost č. S27
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 30. 4. 2018  23:59
Program:

ŘO OPZ nabízí dva typy seminářů pro příjemce. Tento seminář bude zaměřen především na seznámení s podmínkami a pravidly OPZ stanovenými pro realizaci projektů, konkrétně na náležitosti a povinnosti vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace, zprávy o realizaci projektů a žádosti o platby, povinnou publicitu, plány aktivit, způsobilé, resp. nezpůsobilé výdaje a žádosti o změny projektu.

Pravidla účasti:

  • Seminář je určen pouze pro příjemce ve výzvách MAS a zástupce těchto MAS.
  • Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 12. 3. 2018
 
Aktualizováno: 12. 3. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 28

Přihlašovaní ukončeno