Zpět

Seminář pro příjemce v rámci výzvy 039 OPZ+

Seminář pro příjemce v rámci výzvy 039 OPZ+

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – oddělení projektů sociálního začleňování II. si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci OPZ+ k výzvě č. 03_22_039 Budování kapacit a profesionalizace NNO (1).

Trvání akce: 16. 11. 2023  10:00  — 16. 11. 2023  13:00 
Místo konání:
  • Další upřesnění: On-line prostřednictvím MS Teams
Organizátor: MPSV
Kapacita: 100
Ukončení přihlašování: 14. 11. 2023  12:00
Program:

  • Pravidla realizace projektu
  • Zpracování a předložení ZoR a ŽoP (ZoR a ŽoP, publicita, …)
  • Vykazování indikátorů
  • Změny projektu
  • Vyplnění dotazníku u závěrečné ZoR a ŽoP

Pravidla účasti:

  • Registrovat k účasti na seminář se lze prostřednictvím formuláře níže do 14. 11. 2023 do 12:00 – uveďte prosím Vaše jméno, příjmení, přesný název organizace, Vaši e-mailovou adresu.
  • Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování).
  • Kapacita semináře není omezena, žádáme, aby se za organizaci příjemce účastnila hlavní kontaktní osoba, případně další zástupci organizace příjemce.
  • Způsob konání: on-line MS Teams (odkaz na seminář obdrží přihlášení účastníci po termínu ukončení přihlašování).

Kontakt:
 
Vytvořeno: 1. 11. 2023
 
Aktualizováno: 1. 11. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 85

Přihlašovaní ukončeno