Zpět

Seminář pro příjemce ve výzvě č. 043 (5. 4. 2017, Praha)

Seminář pro příjemce ve výzvě č. 043 (5. 4. 2017, Praha)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 043 OPZ zaměřené na podnikové vzdělávání zaměstnanců.

 

Trvání akce: 5. 4. 2017  09:30  — 5. 4. 2017  16:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Křížová
 • Číslo popisné: 1292/25
 • Další upřesnění: Česká správa sociálního zabezpečení (Přednáškový sál HB 127 A a B)
Kapacita: 120
Program:

Probíraná témata: Zpracování Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu včetně povinných příloh, podstatné a nepodstatné změny projektu, monitorovací indikátory v IS ESF, minimum povinné publicity, přidělování veřejné podpory a další.

Pravidla účasti:

 • seminář je určen pouze příjemcům v rámci výzvy č. 043
 • přihlásit se může vždy jen jedna osoba za organizaci příjemce, a to pouze na jediný seminář z celkem dvou pořádaných k této výzvě
 • účast (případně neúčast) na semináři Vám bude potvrzena e-mailem nejpozději 24 hodin před konáním akce
 • doporučujeme nastudovat Specifickou část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady na další profesní vzdělávání včetně přílohy ZoR Souhrnná evidence
 • Přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmErVtcbEbQQHEnGnY5yPtztVLfAhVTsIp6-SxYMjgW9yO-w/viewform?c=0&w=1
 • Registrace probíhá do 3. 4. 2017, 12:00 hod. POZOR PRODLOUŽENÝ TERMÍN REGISTRACE DO 23:59
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na předčasné ukončení registrace v případech, kdy bude překročena uvedená kapacita sálů. Případná informace o předčasném ukončení registrace bude zveřejněna na URL adrese: https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz.

Další informace:

Další termíny seminářů naleznete na stránce výzvy č. 043.

Na seminářích není podáváno občerstvení.

Soubory ke stažení:
 
Vytvořeno: 22. 3. 2017
 
Aktualizováno: 4. 4. 2017
 
Určeno pro: Příjemce