Zpět

Seminář pro příjemce ve výzvě č. 094

Seminář pro příjemce ve výzvě č. 094

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 094 OPZ "Budování kapacit sociálních partnerů II".

Trvání akce: 4. 4. 2019  09:00  — 4. 4. 2019  12:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: suterén, zasedací místnost S27
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 28. 3. 2019  12:00
Program:

Seminář bude probíhat formou konzultačního fóra.

Diskuse bude zaměřena na:

 • vyplňování Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu,
 • způsobilé a nezpůsobilé výdaje,
 • podstatné a nepodstatné změny projektu,
 • předem zaslané dotazy a podněty.

Prosíme Vás o zaslání případných dotazů či podnětů společně s přihláškou. Změna programu vyhrazena (na základě Vašich podnětů nebo poznatků aktuálních v době setkání). 

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen pouze příjemcům v rámci výzvy č. 094. 
 • Kapacita semináře je max. 30 účastníků, přihlásit se mohou max. 3 osoby za organizaci.
 • Přihlášku na seminář zasílejte na adresu helena.vankova@mpsv.cz do 28. 3. 2019 do 12:00, do předmětu prosím uveďte "Seminář – Výzva č. 03_18_094“. Přijetí přihlášky na seminář Vám bude zpětně potvrzeno e-mailem.

Další informace:

 • Občerstvení není zajištěno.

Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 12. 3. 2019
 
Aktualizováno: 11. 4. 2019
 
Určeno pro: Příjemce