Zpět

Seminář pro příjemce výzev 048 a 049

Seminář pro příjemce výzev 048 a 049

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 048 zaměřné na integrované územní investice (ITI) a k výzvě č. 049 zaměřené na integrované plány rozvoje území (IPRÚ).

Trvání akce: 31. 5. 2018  10:00  — 31. 5. 2018  14:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: zasedací místnost S27 v suterénu
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 28. 5. 2018  12:00
Program:

Účelem semináře je poskytnout příjemcům návod, jak zpracovat vše potřebné pro předkládání zpráv o realizaci a žádosti o platbu.

 • Postupy vyplňování Zprávy o realizaci (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP) v IS KP14+
 • Žádosti o změnu projektu
 • Diskuze – přímé/nepřímé náklady, kontroly na místě, indikátory

Pravidla účasti:

 • Přihlásit se lze prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • Do poznámky uveďte registrační číslo Vašeho projektu - seminář je určen pouze pro příjemce, kteří mají svůj projekt schválený od hodnoticí komise.
 • Za jednu organizaci se mohou zúčastnit maximálně 2 osoby.
 • V případě velkého zájmu budou uspořádány další semináře.
 • V případě malého počtu zájemců bude termín zrušen a dosud přihlášeným bude toto oznámeno na e-mailovou kontaktní adresu.

Další informace:

 • V rámci školení nebudou k dispozici materiály v tištěné podobě. Před konáním semináře budou zveřejněny na stránce výzvy.  
 • V rámci školení nebude poskytnuto občerstvení - v místě konání semináře jsou k dispozici automaty s nápoji a drobným občerstvením. 

Kontakt:
 
Vytvořeno: 18. 5. 2018
 
Aktualizováno: 18. 5. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 22

Přihlašovaní ukončeno