Zpět

Seminář pro příjemce výzev č. 105 a 129

Seminář pro příjemce výzev č. 105 a 129

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám č. 105 a 129 OPZ zaměřených na podporu sociálního podnikání.

Trvání akce: 16. 10. 2019  09:30  — 16. 10. 2019  12:30 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Na Poříčním právu
 • Číslo popisné: 376/1
 • Další upřesnění: 2. patro („skleník“)
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 13. 10. 2019  23:59
Program:

 • příprava právního aktu,
 • příprava zpráv o realizaci a žádostí o platbu,
 • žádosti o změnu,
 • publicita,
 • výběrová řízení

Pravidla účasti:

 • Akce je určena příjemcům ve výzvách č. 105 a 129. Za organizaci se mohou hlásit dvě osoby.
 • Příjemci byli pozváni na akci e-mailem a přihlašují se kontaktní osobě rovněž e-mailem.

Další informace:

 • Na akci není zajištěno občerstvení.

Kontakt:
 
Vytvořeno: 9. 10. 2019
 
Aktualizováno: 9. 10. 2019
 
Určeno pro: Příjemce