Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce výzvy č. 052 OPZ - typ II (11:30 - 13:30)

Seminář pro příjemce výzvy č. 052 OPZ - typ II (11:30 - 13:30)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 052 OPZ – Podpora sociálního začleňování v SVL 3. Výzva, typ II.

Trvání akce: 23. 4. 2019  11:30  — 23. 4. 2019  13:30 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: Zasedací místnost S27 (suterén)
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 18. 4. 2019  23:59
Program:

Seminář bude zaměřen na postupy vyplňování Zprávy o realizaci (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP) v IS KP14+. Účelem semináře je poskytnout příjemcům návod, jak zpracovat vše potřebné pro předkládání zpráv o realizaci a žádosti o platbu.

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen příjemcům ve výzvě č. 052, nikoliv pro pracovníky poradenských agentur.
 • Z každé organizace se mohou účastnit pouze 2 osoby.
 • Přihlašujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • Do poznámky uveďte registrační číslo Vašeho projektu.
 • V případě malého počtu zájemců bude termín zrušen a dosud přihlášeným bude toto oznámeno na e-mailovou kontaktní adresu.

Další informace:

 • Občerstvení nebude zajištěno.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 27. 3. 2019
 
Aktualizováno: 18. 4. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 15

Přihlašovaní ukončeno