Zpět

Seminář pro příjemce výzvy č. 095

Seminář pro příjemce výzvy č. 095

Seminář je rozdělen na TYP 1 10:30 – 11:30 hod.,  a TYP 2 12:00 - 14:00 hod.

Trvání akce: 5. 12. 2019  10:30  — 5. 12. 2019  14:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: zasedací místnost v suterénu – číslo místnosti S27
Kapacita: 35
Ukončení přihlašování: 3. 12. 2019  23:59
Program:

Seminář TYP 1 je zaměřen na přípravu a podmínky uzavření právního aktu a na podmínky realizace projektu. Účelem semináře je seznámit příjemce s podmínkami a pravidly OPZ stanovenými pro realizaci projektu. Seminář TYP 2 bude zaměřen na postupy vyplňování Zprávy o realizaci (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP) v IS KP14+. Účelem semináře je poskytnout příjemcům návod, jak zpracovat vše potřebné pro předkládání zpráv o realizaci a žádosti o platbu.

Pravidla účasti:

 • Semináře jsou určeny příjemcům ve výzvě č. 095, nikoliv pro pracovníky poradenských agentur
 • Z každé organizace se mohou účastnit pouze 2 osoby
 • Přihlašujte se prostřednictvím on-line formuláře níže
 • Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně)
 • Do poznámky uveďte registrační číslo Vašeho projektu a seminář, kterého se zúčastníte (TYP 1, TYP 2, TYP 1 + 2)

Další informace:

 • Materiály v tištěné podobě nebudou k dispozici – před konáním semináře budou zveřejněny na stránce výzvy
 • Občerstvení nebude poskytnuto; budou pouze kratší pauzy dle aktuální potřeby - v místě konání semináře jsou k dispozici automaty s nápoji a drobným občerstvením

Kontakt:
 • Jméno: Mgr. Kateřina Jechová, Ing. et Mgr. Eliška Kirchnerová, eliska.kirchnerova@mpsv.cz
 • E-mail: katerina.jechova@mpsv.cz
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 16. 10. 2019
 
Aktualizováno: 14. 11. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 22

Přihlašovaní ukončeno