Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro žadatele k výzvám č. 069 a 070 OPZ II.

Seminář pro žadatele k výzvám č. 069 a 070 OPZ II.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele k výzvám č. 069 a 070 OPZ zaměřeným na podporu péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu/v Praze). Výzvy budou vyhlášeny v lednu 2019 (viz harmonogram výzev).

Trvání akce: 16. 1. 2019  10:00  — 16. 1. 2019  16:00 
Místo konání:
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • Město: Brno
  • Ulice: Cejl
  • Číslo popisné: 530/73
  • Další upřesnění: KÚ Jihomoravského kraje, aula č.117
Kapacita: 80
Ukončení přihlašování: 15. 1. 2019  12:00
Pravidla účasti:

  • Seminář je určen žadatelům u výzev 069 a 070 (obce, příspěvkové organizace obcí, NNO) a příjemcům výzev 126 a 127.
  • Z důvodu omezené kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého žadatele) může účastnit pouze 1 osoba.
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

  • Na semináři není zajištěno občerstvení.

Kontakt:
 
Vytvořeno: 14. 12. 2018
 
Aktualizováno: 17. 12. 2018
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 44

Přihlašovaní ukončeno