Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro žadatele k výzvám č. 073 a 074 OPZ IV.

Seminář pro žadatele k výzvám č. 073 a 074 OPZ IV.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvám č. 073 a 074 OPZ na podporu vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu / v hl. m. Praha.

Trvání akce: 12. 10. 2017  09:00  — 12. 10. 2017  14:00 
Místo konání:
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • Město: Olomouc
  • Ulice: Jeremenkova
  • Číslo popisné: 1191/40a
Kapacita: 50
Ukončení přihlašování: 11. 10. 2017  12:00
Pravidla účasti:

  • Výzva je určena žadatelům ve výzvách č. 073 a 074 OPZ.
  • Z důvodu velkého zájmu o seminář se z každé organizace může účastnit pouze 1 osoba.
  • Do kolonky Poznámka prosím uveďte, zda máte zkušenosti s elektronickým podáváním žádostí o dotaci v rámci OP LZZ či OPZ.
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

  • Termíny všech seminářů pro žadatele naleznete na stránkách výzev.

 
Vytvořeno: 11. 9. 2017
 
Aktualizováno: 11. 9. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 5

Přihlašovaní ukončeno