Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro žadatele k výzvám na dětské skupiny

Seminář pro žadatele k výzvám na dětské skupiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvám č. 101, 103, 112 a 113 OPZ na podporu provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu / v hl. m. Praha.

Trvání akce: 14. 5. 2019  09:30  — 14. 5. 2019  15:00 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Karlovo náměstí
  • Číslo popisné: 1359/1
  • Další upřesnění: zasedací místnost č. 36
Kapacita: 50
Ukončení přihlašování: 13. 5. 2019  07:30
Program:

SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN Z DŮVODU NÍZKÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH OSOB. PŘIHLÁŠENÝM BYLA PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU NABÍDNUTA OSOBNÍ ČI TELEFONICKÁ KONZULTACE.

V úvodní části budou představeny výzvy č. 101 a 103 a podmínky pro podávání žádostí o podporu v těchto výzvách. Především se však budeme věnovat výzvám č. 112 a 113. Detailněji představíme průběh podání žádosti a základní informace pro administraci projektu v OPZ. 

Pravidla účasti:

  • Výzva je určena žadatelům ve výzvách č. 101, 103, 112 a 113 OPZ.
  • Z každé organizace se může účastnit pouze 1 osoba.
  • Přihlašovat se lze prostřednictvím formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

 
Vytvořeno: 29. 4. 2019
 
Aktualizováno: 13. 5. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 36

Přihlašovaní ukončeno