Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 053 OPZ (Olomouc, 22. 6. 2016)

Seminář pro žadatele k výzvě č. 053 OPZ (Olomouc, 22. 6. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 053 OPZ „Specifická výzva na vybrané cílové skupiny“.

Trvání akce: 22. 6. 2016  10:00  — 22. 6. 2016  16:00 
Místo konání:
 • Kraj: Olomoucký kraj
 • Město: Olomouc
 • Ulice: Jeremenkova 1191/40 A, budova krajského úřadu, 1. patro
Kapacita: 50
Program:

 • Výzva č. 053 (obecné informace o výzvě, podporované aktivity, indikátory, náležitosti žádosti)
 • Finanční aspekty výzvy
 • Proces hodnocení a výběru projektů
 • další informace (výběrová řízení v projektech, veřejná podpora)
 • IS KP14+

Pravidla účasti:

 • Z důvodu omezené kapacity je seminář určený pouze oprávněným žadatelům ve výzvě č. 053:
  • nestátní neziskové organizace
  • obce a dobrovolné svazky obcí
  • školy a školská zařízení
  • vysoké školy
 • Z každé organizace se může účastnit pouze 1 osoba.
 • Závaznou registraci je možno provést prostřednictvím e-mailu zaslaného na david.nemecek@mpsv.cz do 17. 6. 2016. Do předmětu prosíme uveďte "Registrace na seminář k výzvě č. 053 dne 22. 6. 2016".
 • V rámci semináře nebude zajištěno občerstvení.
 • V rámci semináře nebudou k dispozici materiály v tištěné podobě. Před konáním semináře budou zveřejněny na stránce výzvy č. 053

Další informace:

Další termíny seminářů naleznete na stránce výzvy č. 053.

 
Vytvořeno: 3. 6. 2016
 
Aktualizováno: 3. 6. 2016
 
Určeno pro: žadatel