Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 053 OPZ (Praha, 24. 6. 2016)

Seminář pro žadatele k výzvě č. 053 OPZ (Praha, 24. 6. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 053 OPZ „Specifická výzva na vybrané cílové skupiny“.

Trvání akce: 24. 6. 2016  09:30  — 24. 6. 2016  15:30 
Místo konání:
 • Kraj: Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Karlovo náměstí 1, budova MPSV, místnost č. 36 v přízemí
Kapacita: 65
Program:

 • Výzva č. 053 (obecné informace o výzvě, podporované aktivity, indikátory, náležitosti žádosti)
 • Finanční aspekty výzvy
 • Proces hodnocení a výběru projektů
 • další informace (výběrová řízení v projektech, veřejná podpora)
 • IS KP14+

Pravidla účasti:

 • Z důvodu omezené kapacity je seminář určený pouze oprávněným žadatelům ve výzvě č. 053:
  • nestátní neziskové organizace
  • obce a dobrovolné svazky obcí
  • školy a školská zařízení
  • vysoké školy
 • Z každé organizace se může účastnit pouze 1 osoba.
 • Závaznou registraci je možno provést prostřednictvím e-mailu zaslaného na david.nemecek@mpsv.cz do 21. 6. 2016. Do předmětu prosíme uveďte "Registrace na seminář k výzvě č. 053 dne 24. 6. 2016".
 • V rámci semináře nebude zajištěno občerstvení.
 • V rámci semináře nebudou k dispozici materiály v tištěné podobě. Před konáním semináře budou zveřejněny na stránce výzvy č. 053

Další informace:

Další termíny seminářů naleznete na stránce výzvy č. 053.

 
Vytvořeno: 3. 6. 2016
 
Aktualizováno: 3. 6. 2016
 
Určeno pro: žadatel