Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 059 OPZ II.

Seminář pro žadatele k výzvě č. 059 OPZ II.

Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti vás zve na seminář pro příjemce k výzvě č. 059 OPZ "Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže".

Trvání akce: 4. 12. 2018  10:00  — 4. 12. 2018  16:00 
Místo konání:
 • Kraj: Olomoucký kraj
 • Město: Olomouc
 • Ulice: Vejdovského
 • Číslo popisné: 988/4
 • Další upřesnění: Velký sál Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 30. 11. 2018  12:00
Pravidla účasti:

 • Seminář je určen pouze pro žadatele - podmínkou účasti na semináři je způsobilost žadatele předkládat projekt do výzvy č. 059 OPZ.
 • Z každé organizace se mohou zúčastnit 2 osoby.
 • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

 • Materiály v tištěné podobě nebudou k dispozici - PREZENTACE KE STAŽENÍ
 • Občerstvení nebude zajištěno, během semináře budou zařazeny kratší přestávky dle aktuální potřeby a přestávka na oběd.
 • Na semináři nebude časový prostor pro obecné školení v práci v systému IS KP 14+, v testovacím prostředí IS KP14+ bude probráno vyplnění stěžejních částí projektové žádosti s ohledem na specifika výzvy č. 059. Doporučujeme proto, aby se semináře účastnili zástupci organizace se základní znalostí práce v IS KP14+.

Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 30. 10. 2018
 
Aktualizováno: 3. 12. 2018
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 27

Přihlašovaní ukončeno